Quince anos en Fingoi

Colexio Fingoi

 

En 1950 Ricardo Carballo Calero chega a Lugo para poñer en marcha un especial proxecto educativo, ao que se dedicará en corpo e alma, de xeito que cando Ramón Reimunde escribe a historia dos seus anos lucenses titúlaa “Cautivério de Fingoi”. E nós, diante destes quince anos en Lugo, titulamos esta lembranza “Don Ricardo de Fingoi”.