Créditos

Promove
COLECTIVO EGERIA

Patrocina
XUNTA DE GALICIA

Colabora
COLEXIO FINGOI

Textos
XULIO XIZ

Imaxes
ARQUIVO FINGOI
SIRO
EDUARDO OCHOA
ANTIGOS/AS ALUMNOS/AS DO COLEXIO FINGOI

Coordinación
ANTONIO GIZ

Asesoría
MARGARITA CARBALLO-CALERO RAMOS (MAGALÍ)
ASUNCIÓN FERNÁNDEZ PUENTES (SIÑA)
ARACELI HERRERO FIGUEROA

Agradecementos

AGRADECEMENTO aos/ás 34 antigos/as alumnos/as do Colexio Fingoi pola súa inestimable colaboración e achegas gráficas. Esta publicación non sería posible sen a información de

MARISOL TRUQUE FERNÁNDEZ, ANGELINES PENAS TRUQUE, ROSA CANTO REBOREDO (MARISA), ASUNCIÓN FERNÁNDEZ PUENTES (SIÑA), MARCOS FERNÁNDEZ PUENTES, ROSENDO FIGUEROA DORREGO, Mª ÁNGELES RICO DÍAZ, Mª LUZ CORREDOIRA VEIGA, ARACELI HERRERO FIGUEROA, Mª JOSÉ PARDO-GIL MAGADÁN, EMILIO VALIÑO DEL RÍO, Mª CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (CAMOLAS), ADELA FIGUEROA PANISSE, FRANCISCO GARCÍA-BOBADILLA PRÓSPER, XOSEFINA BAAMONDE TRAVESO (facilitada polo seu fillo Eduardo Méndez Baamonde), FERNANDO PARDO SÁNCHEZ, LUIS ABELEDO FERNÁNDEZ, BERNARDINO PARDO TEIJEIRO (MANU), Mª CARMEN HERRERO FIGUEROA (MACALI), GLORIA BAAMONDE TRAVESO, JUAN CARLOS TEIJEIRO CASTRO, FERNANDO LÓPEZ-ACUÑA LÓPEZ, ANTONIO LÓPEZ-ACUÑA LÓPEZ, CARMELA DADÍN RIVADAS, Mª DOLORES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAMÓN COURTIER RAMOS, MARICRUZ TRUQUE FERNÁNDEZ, CARMEN BLANCO, JACOBO SÁNDEZ MACHO, BERNARDO ABELEDO FERNÁNDEZ, PEPA CARRO PÁRAMO, MARINA CAL FREIRE, CARLOS FERNÁNDEZ FRAGA e MANUEL SÁNDEZ MACHO.

AGRADECEMENTO ao historiador ANTONIO PRADO GÓMEZ por estudar para esta publicación en “Tres lustros lucenses” a relación de Carballo Calero coa sociedade Círculo das Artes e coas publicacións “Vida Gallega” e “Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo”.

AGRADECEMENTO ao COLEXIO FINGOI, centrado especialmente na súa Directora ASUNCIÓN FERNÁNDEZ PUENTES “SIÑA”, pola continua colaboración, achega do seu fondo fotográfico e permanente asesoría.

AGRADECEMENTO a todos/as os/as que nos facilitaron material fotográfico relacionado cos anos lucenses de Carballo Calero, especialmente ARACELI HERRERO FIGUEROA (e, ademais, a súa xenerosa asesoría), CARMEN HERRERO FIGUEROA, MARCOS FERNÁNDEZ PUENTE, PEPA CARRO, XOSEFINA e GLORIA BAAMONDE TRAVESO e MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

AGRADECEMENTO A SIRO LÓPEZ LORENZO (“SIRO”) polas caricaturas que nos “falan” de Don Ricardo, e a EDUARDO OCHOA polas singulares fotografías de Carballo Calero e Carmen Blanco.

AGRADECEMENTO fondo, en fin, a MARGARITA CARBALLO-CALERO RAMOS, “MACALÍ” (e con ela, a toda a familia Carballo Calero-Ramos), pola súa permanente atención, cola-boración e entusiasmo.

Finalmente, o COLECTIVO EGERIA quere facer constar o seu recoñecemento á XUNTA DE GALICIA polo apoio decidido a esta iniciativa de divulgar os anos lucenses de Carballo Calero, e á REAL ACADEMIA GALEGA pola súa colaboración e apoio.