Os da tertulia do Méndez

Carballo destaca na Tertulia do Méndez Núñez a Luís Pimentel ("cantor da súa terra natal"), Tino Grandío ("artista moi cotizado en Madrid"), Celestino Fernández de la Vega ("espírito moi agudo"), Ánxel Fole ("narrador moi estimado"), Ramón Piñeiro ("esculcador da saudade"), Ánxel Xohán ("denso poeta"), Álvaro Gil ("amigo de todos") e Luciano Penedo, Antonio Figueroa ou o "hábil caricaturista" Mouriz, que os ten "duplicado a todos co seu lápiz". E vía aquela tertulia da que formaba parte como "brillante representación da intelectualidade lucense".