Bibliografía

Ademais da bibliografía mencionada polo profesor Antonio Prado Gómez en “Tres lustros lucenses”, cómpre subliñar as seguintes publicacións, imprescindibles para poder abordar o tema dos quince anos lucenses de Don Ricardo Carballo Calero:

LETRAS GALEGAS. Ricardo Carballo Calero. Publicado por Agal (Associaçom Galega da Lingua), 1984.

CAUTIVERIO DE FINGOI. Os anos lugueses (1950-1965) de D. Ricardo Carballo Calero.
Ramón Reimunde Noreña. 2010.

CARBALLO CALERO E A SÚA OBRA (Martiño Montero Santalla).

CARTAS DE RAMÓN PIÑEIRO A RICARDO CARBALLO CALERO. Centro Ramón Piñeiro-Xunta de Galicia, 2004 e 2015.

EPISTOLARIO A FERNÁNDEZ DEL RIEGO. Ricardo Carballo Calero. Editorial Galaxia, 2006.

CARTAS DE RICARDO CARBALLO CALERO A TOMÁS BARROS PARDO. Inéditas.

VOZ E SILENCIO (Entrevista con Don Ricardo Carballo Calero), Francisco Salinas Por-tugal. Edicións do Cumio, 1991.

CONVERSAS EN COMPOSTELA CON CARBALLO CALERO. M. A. Fernán Vello - F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco, 1986.

CONVERSAS CON CARBALLO CALERO. Carmen Blanco. Galaxia, 1989.

DESORBALLANDO OUTONOS. Alfonso Blanco Torrado. 2014.

MEDIO CENTO DE GALEGOS E ROSALÍA. Marcial González Vigo e Xulio Xiz Ramil. 1983.

CONVERSA CON CARBALLO CALERO E RAMÓN REIMUNDE EN RADIO POPULAR DE LUGO (Xulio Xiz).

REVISTA “NÓS”.

GACETA DE LA REPÚBLICA, 30.07.1937.

EL PROGRESO. Artigo de Emilio Valiño del Río.

CADERNOS DA ESCOLA DRAMÁTICA GALEGA.

CARICATURAS DE JOSÉ MOURIZ.

VIDA GALLEGA.